- Painokirjasimet.

- Kirjoituskoneen värinauha.

- Kirjakkeet elokuvien tekstitykseen.

- Numeromallit ajoneuvojen rekisterilevyjä varten.

- Itsevalaisevat kirjaimet.

- Monogrammit, nimikirjaimet.

- Kirjaimet merkkejä varten.

- Painomatriisit.

- Aakkoset [painokirjasimet].

- Kirjasimet ja kirjasinmallit.

- Ajoneuvojen rekisterikilpien numerot.

- Ajoneuvojen rekisterikilpien kirjaimet.

- Kirjasintyypit.

- Kirjasimet.

- Merkistö.

- Kirjasinlaji.

- Kirjasinlaji.

- Typografiset kirjasinlajit.

- Typografiset kirjoitusmerkit.